Musikundervisning för grundsärskolan? – en forskningsöversikt

Authors

DOI: https://doi.org/10.23865/nrme.v3.3729

Abstract

Det övergripande syftet med denna artikel är att bidra med en översikt som kartlägger internationell forskning om musikundervisning för barn och ungdomar (F–9) med intellektuell funktionsnedsättning (IF). I Sverige får elever som bedöms inte kunna nå grundskolans lärandemål vanligen sin utbildning i den skilda skolformen grundsärskolan. En konfigurativ översikt har genomförts och 26 utvalda artiklar har analyserats med fokus på musikundervisningens mål. Resultatet redovisas i tre teman: Attityder och förhållningssätt, Undervisning och lärande samt Kritiska studier för empowerment och diskuteras mot kulturhistorisk teori och begrepp såsom musical becoming. Artikeln bekräftar tidigare översikters resultat: behovet av klassrumsstudier i grundsärskolan.

Abstract in English
Music education in special school – a research review
The aim for this article was to contribute with a research review of international research on music education for children and youth (6–15 years old) with intellectual disabilities (ID). In Sweden, these students are usually educated within grundsärskolan, a special school. A configurative review was conducted, based on 26 articles. Thematic analysis was used and related to the objectives for music education. The main findings are presented in three themes: Attitudes and approaches, Teaching and learning, Critical studies for empowerment. These are discussed in relation to cultural historical theory, and the concept musical becoming.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2022-10-13

How to Cite

Berthén, D., Backman Bister, A., & Lindberg, V. (2022). Musikundervisning för grundsärskolan? – en forskningsöversikt. Nordic Research in Music Education, 3, 21–50. https://doi.org/10.23865/nrme.v3.3729

Issue

Section

Original Articles

Keywords:

music education, students with intellectual disability, compulsory school for pupils with intellectual disability, configurative review