Grunnskolelærere i musikk og deres kompetanse

Hvordan er situasjonen i norsk kontekst?

Authors

  • Siw Graabræk Nielsen Norges musikkhøgskole
  • Sidsel Karlsen Norges musikkhøgskole
DOI: https://doi.org/10.23865/nrme.v2.2840

Abstract

I denne artikkelen diskuteres kompetansen til lærere som underviser i musikk i den norske grunnskolen. Utgangspunktet er data hentet fra en spørreundersøkelse blant 293 lærere over hele landet. Undersøkelsen bygger på et Bourdieu-inspirert teoretisk rammeverk der det å ha tilgang til rike musikalsk-kulturelle ressurser forstås som potensielt utvidende for elevenes musikkrelaterte kapital på tvers av sosiale og kulturelle skillelinjer. Tidligere forskning viser at høy grad av faglig spesialisering hos musikklærerne er knyttet til mulighetene for å iverksette et rikt musikkfag for elevene. Lærerkompetansen i musikk i den norske grunnskolen har generelt blitt forstått som lav, men resultatene fra den rapporterte undersøkelsen viser et mer komplekst bilde av situasjonen. 

English abstract

English title: The competence of compulsory school music teachers. What is the situation in the Norwegian context?

This article discusses the competence of teachers teaching music in Norwegian compulsory education. It takes as its point of departure data gathered through a survey among 293 teachers located across the country. The theoretical framework is Bourdieu-inspired and emphasises access to rich musical and cultural resources as potentially enhancing for students’ music-related capital across social and cultural divides. Previous research shows that a high degree of subject-specific specialisation among music teachers is coupled with the possibilities of implementing a rich music subject for the students. While teacher competence in music in Norway has generally been understood as low, the findings from the survey reported here show a more complex picture of the situation.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2021-12-17

How to Cite

Nielsen, S. G., & Karlsen, S. (2021). Grunnskolelærere i musikk og deres kompetanse: Hvordan er situasjonen i norsk kontekst?. Nordic Research in Music Education, 2(2), 100–125. https://doi.org/10.23865/nrme.v2.2840

Issue

Section

Original Articles

Keywords:

lærerkompetanse, musikklærere, musikk i grunnskolen, teacher competence, music in compulsory education, music teachers